برگزیدگان سومین جشنواره لیلم

سومین جشنواره‌ی موسیقی بومی البرزنشینان لیلِم

برگزیدگان نهایی رشته دوتار

 

ردیف

رده سنی

رتبه

نام و نام خانوادگی

1         

بالای 19

برترین

علی‌رضا پورحاجی

2         

مسعود سهرابی قره‌تپه

3         

برتر

علی‌رضا نظری

4         

ابوالفضل غفاری

5         

بین 12 تا 19

برتر

محمدحسین طیبی

6          

پارسا گلستانی


سومین جشنواره‌ی موسیقی بومی البرزنشینان
لیلِم

برگزیدگان نهایی رشته غرنه

ردیف

رده سنی

رتبه

نام و نام خانوادگی

1

بالای 19

برتر

رضا دیوسالار

2

شایسته تقدیر

امیرمحمد خطیبی

 

سومین جشنواره‌ی موسیقی بومی البرزنشینان لیلِم

برگزیدگان نهایی رشته سرنا

ردیف

رده سنی

رتبه

نام و نام خانوادگی

1

بالای 19

برترین

نورالله یوسفی

2

برتر

محمد الیاسی سرکتی

3

شایسته تقدیر

رامین حافظی رستمی

4

شایسته تقدیر

امیرمحمد خطیبی

5

بین 12 تا 19

برتر

حسین جهانی نسب

 

سومین جشنواره‌ی موسیقی بومی البرزنشینان لیلِم

برگزیدگان نهایی رشته آواز محلی

ردیف

رده سنی

رتبه

نام و نام خانوادگی

1

بالای 19

برترین

یونس جعفری

1         

برتر

اسماعیل پابوس

2         

احمد طالبی دادوکلائی

3         

شایسته تقدیر موسیقی شرق

محمد اعتمادی راد

4         

بین 12 تا 19

برتر

مهدی کارگر واسکسی

5         

شایسته تقدیر

یونس قریشی امرئی

6          

زیر 12

برتر

آرمان فلاح‌پور

7         

علی‌رضا رمضانی شیرسوار

8         

شایسته تقدیر

نیکان نجفی

 سومین جشنواره‌ی موسیقی بومی البرزنشینان لیلِم

برگزیدگان نهایی رشته تشت‌نوازی

ردیف

رده سنی

رتبه

نام و نام خانوادگی

1         

بالای 19

برتر

مکرم صائمی

2         

سیده خدیجه مهدی‌زاده دیوا

3         

بین 12 تا 19 سال

برتر

نیایش حسن‌نژاد

4         

زیر 12 سال

شایسته تقدیر

زهرا ذلیکانی

سومین جشنواره‌ی موسیقی بومی البرزنشینان لیلِم

برگزیدگان نهایی رشته للِه‌وا

ردیف

رده سنی

رتبه

نام و نام خانوادگی

1         

بالای 19

برترین

زمان عابدی

2         

برتر

روح الله قربانی پاشاکلائی

3         

نورالله یوسفی

4         

رحیم دل‌اویز

5         

بین 12 تا 19 سال

برتر

سید ابوالفضل مختاری سنگدهی

6          

رضا کاظمی

7         

زیر 12

شایسته تقدیر

محمدطاها باقری

 

سومین جشنواره‌ی موسیقی بومی البرزنشینان لیلِم

برگزیدگان نهایی رشته دسرکوتن

ردیف

رده سنی

رتبه

نام و نام خانوادگی

1         

بالای 19

برترین

محمدرضا کاظمی لهمالی

2         

برتر

مجید بتیار

3         

توحید حیدری

4         

12 تا 19

برتر

امیررضا طیبی

5         

هستی حسن‌نزاد

6          

متین ذلیکانی

7         

زیر 12

برتر

نگین غفوری واسکسی

8         

پدرام جهانی نسب
 

سومین جشنواره‌ی موسیقی بومی البرزنشینان لیلِم

برگزیدگان نهایی رشته کمانچه محلی

ردیف

رده سنی

رتبه

نام و نام خانوادگی

1         

بالای 19

برترین

علی فتحی چراتی

2         

برتر

خشایار اسحاقی

3         

فرشید اسکندری

4         

شایسته تقدیر

علی اصلانی کتولی

5         

بین 12 تا 19 سال

برتر

نیایش طالبی دادوکلائی

6          

حسام بتیار

7         

سینا معصوم‌نیا

8         

زیر 12

برتر

مهدیس فقیهیان

 

سومین جشنواره‌ی موسیقی بومی البرزنشینان لیلِم

برگزیدگان نهایی رشته مقاله پژوهشی

ردیف

رده سنی

رتبه

نام و نام خانوادگی

1

بالای 19

برترین

حسن علی‌تبار

 

سومین جشنواره‌ی موسیقی بومی البرزنشینان لیلِم

برگزیدگان نهایی رشته منظومه‌خوانی

ردیف

رده سنی

رتبه

نام و نام خانوادگی

1

بالای 19

برتر

علی‌اکبر حسین‌نژاد

سومین جشنواره‌ی موسیقی بومی البرزنشینان لیلِم

ردیف

آموزشگاه برتر در حوزه آموزش موسیقی بومی

1

"آموزشگاه استاد طیبی" به مدیریت آقای ارسلان طیبی

سومین جشنواره‌ی موسیقی بومی البرزنشینان لیلِم

برگزیدگان نهایی گروهیِ مازندران

ردیف

رتبه

نام گروه

سرپرست

1

برترین

اساره سو

کریم کمالی‌فر

2

برتر

آیشم

ژاله احمدی ایرایی

3

تی‌تی‌وا

حسین جهانی‌نسب