چاپ کردن این صفحه

گروه ساور

گروه "ساور" در سال 1367 با همت ابراهیم ساور و با نام گروه "طالبا " تشکیل شد. این گروه در سال 1376 به "ساور" تغببر نام داد.

 

هنرمندان زیادی در طول مدت فعالیت این گروه به عضویت آن در آمده اند. ابراهیم ساور اهل شرق مازندران است و گروه او از گرو ه هایی است که در اجراهای خود بیشتر به موسیقی شرق مازندران توجه داشته و در جهت پویایی آن گام برداشته است. این گروه همچنین کنسرت های متعددی در سطح استان و کشور برگزار کرده است.

اطلاعات تکميلي

  • سرپرست گروه: ابراهیم ساور
  • سال تشکیل: 1367
  • حوزه کاری: موسیقی محلی مازندران

موارد مرتبط