مصاحبه با امیر علی نبویان

امیرعلی نبویان مجری رادیو هفت و نویسنده معروف قصه های امیرعلی در گفتگویی از زندگی و آرزوهای شخصی اش گفت.

امیرعلی نبویان متولد دوم فروردین سال 1359و فارغ التحصیل رشته ی مهندسی برق از دانشگاهمازندران

مصاحبه با استاد کیوس گوران

همزمان با ساماندهی و ارتقاء سطح کیفی سایت نسیم مهرآوا برآن شدیم گفت وگویی داشته باشیم با یکی از رهپویانِ رهِ هنر که به چند مورد انتشار آثارش را به عهده گرفتیم ، البته سعی داریم به چنین بدعتی ، به تدریج به حضور دیگر هنرمندانِ همدیار برسیم و بابی را که بدین گونه گشودیم با گفت و گوی اهالی هنر گسترش دهیم