مجموعه کتاب و سی دی موسیقی حماسی و آیینی مازندران

کتاب و آلبوم «موسیقی حماسی و آیینی مازندران»

به کوشش نبی احمدی و آواز استاد ابوالحسن خوشرو

حماسی و آیینی آلبوم

 

«موسیقی حماسی و آیینی مازندران» مجموعه‌ای پژوهشی است که با نگاهی ژرف به بررسی منظومه‌های حماسی و آیینی مازندران می‌پردازد و از سوی شرکت فرهنگی هنری نسیم مهرآوا و نشر نُت به بازار آثار فرهنگی عرضه شده است.

این مجموعۀ پژوهشی به همراه یک آلبوم موسیقی -به عنوان موسیقی شاهد بر منظومه‌ها- تهیه و توزیع ‌شده که بازخوانی تمامی منظومه‌ها بر عهدۀ استاد «ابوالحسن خوشرو» بوده است. انتخاب ایشان به عنوان خوانندۀ این اثر از چند جهت مورد اهمیت است. چیرگی استاد خوشرو بر آواز اصیل مازندرانی بر کسی پوشیده نیست. ضمن این که پژواک صدای این هنرمند برجسته در بیان گزاره‌های حماسی و به کارگیری تزیینات و تحریرهای متنوع جلوه‌ای ویژه به موسیقی می‌بخشد. گزینش او به عنوان یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های موسیقی مازندران با توجه به عمق اصالت کلام و لحن و لهجۀ او از اهمیت و ضرورت زیادی برخوردار است.

بازخوانی و بازشناسی موسیقی و اشعار این افسانه‌های عامیانه می‌تواند سهم بسزایی در شناخت میراث ارزندۀ شفاهی آن دوران و شرایط اجتماعی، فرهنگی و تاریخی و نیز سطح فرهنگ و دغدغه‌مندی مردمان آن دیار ایفا کند.

نگهداری از حافظۀ شنیداری اقوام یک اصل انکارناپذیر در توسعه فرهنگی به عنوان یکی از پایه‌های توسعه اجتماعی به شمار می‌رود. موسیقی اقوام چیزی جز روایت‌های مردمان بومی از سوز و گدازهای فردی و افسانه‌های اجتماعی نیست و مجموعه‌ای از این روایت‌های واحد با در نظر داشتن تفاوت‌های کوچک در لحن و محتوا حافظۀ شنیداری یک قوم را تشکیل می‌دهد. در این میان شخصیت‌های افسانه‌ای و منظومه‌های قهرمان‌محوری به وجود می‌آیند که هر کدام مربوط به دورۀ زمانی به خصوصی می‌شوند و بر اثر ورود به ترانه‌های عامیانۀ مردمان و زندگی روزمرۀ آن مردم، ماندگاری می‌یابند.

رونمایی از این مجموعه دوشنبه، 30 دی‌ با اجرای قطعاتی از آلبوم توسط «محمود شریفی» و در حضور هنرمندان دخیل در تولید این اثر و چهره‌های اثرگذار موسیقی و هنر استان، در سالن سلمان هراتی ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران برگزار شد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید