فرهنگ سازی در موسیقی ایران

آهنگسازی پرویز مشکاتیان و آواز محمدرضا شجریان

در اجحاف حق مولف که در حوزه موسیقی ، آهنگساز قلمداد می شود در معرفی آثار موسیقی صرافت و دقت لازم را بکار ببریم و جزئی از اثر را به عنوان مولف اثر ، معرفی ننمایم.

محمدرضا شجریان آواز خوان خوب کشورمان مولف آلبوم های دستان و جان عشاق و دود عود و نوا مرکب خوانی و بیداد و گنبد مینا و… نیستند بلکه مانند سایر نوازندگان این آثار، جزیی از یک کل را تشکیل می دهند که آهنگساز مولف و سازننده آن آثار است.
پرویز مشکاتیان آهنگساز آثار یاد شده می باشد و محمد رضا شجریان تنها به عنوان یکی از مهمترین اعضا گروه موسیقی، اثر و تالیف آهنگساز را اجرا کرده است.
بنابراین دستانِ محمدرضا شجریان یا بیدادِ شجریان و… اشتباه است و این آثار ساخته آهنگساز آنها یعنی پرویز مشکاتیان و به آواز یا خوانندگی محمدرضا شجریان می باشند.

farhang mosighi

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید