ارزمون شکارچیان به خاطره ها پیوست.

رمضان شکارچیان معروف به ارزمون، از آخرین بازماندگانِ دوتارنوازی گوداری و راوی الحان موسیقی شرق مازندران، بامداد دوشنبه، 15 مردادماهِ 1397 چشم از جهان فرو بست.

arzemoonاین راوی برجستۀ موسیقیِ گوداری پس از تحمل پانزده سال رنج بیماری، در اثر سکتۀ مغزی درگذشت.

گودارها که راویان موسیقی شرق مازندران­اند قرن­ها پیش، از هند به شمال ایران مهاجرت کردند تا شادیِ ایرانیان را افزون کنند، لیکن این قوم خود در سختی و رنج بسیار زندگی کردند و نیز شرح زندگیِ زنده­نام ارزمون شکارچیان مصداق بارزی از این درد و رنج است. او پیش از این چهار بار سکته کرده بود و با وجود اهمیت موسیقی­اش، در زمان بیماری چندان مورد توجه قرار نگرفت. از بازماندگان این خاندان باید به مهدی شکارچیان، پسرعموی وی اشاره نمود که پس از مرگ همسر و دو فرزندش به تنهایی در طبقده زندگی می­کند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید