تصاویر تولد استاد اسماعیل عبدی

اهالی مهرآوا به همراه چند تن از هنرمندان و هنردوستان 2 اسفندماه به مناسبت 67 امین سالروز تولد استاد اسماعیل عبدی

خواننده خوش صدا و پیشکسوت موسیقی مازندران به دیدار ایشان رفتند و تولد استاد را کنارشان جشن گرفتند
در این دیدار صمیمانه هنرمندان به بازگویی خاطرات گذشته خود پرداختند .محمدابراهیم عالمی و رضا مدویی اواز خواندند و استاد عبدی نیز با صدای گرمشان آوازی زیبا اجرا کردند