اطلاعات تکميلي

 • نام هنری اصغر معصومی
 • تاریخ تولد یکشنبه, 22 شهریور 1360
 • محل تولد زیرآب

اطلاعات تکميلي

 • نام هنری احمد برزگر کونتایی
 • تاریخ تولد سه شنبه, 05 مرداد 1350
 • محل تولد کوتنا

اطلاعات تکميلي

 • نام هنری علی اکبر مهجوریان
 • تاریخ تولد پنج شنبه, 14 ارديبهشت 1323
 • محل تولد آمل

اطلاعات تکميلي

 • نام هنری بابک خوشرو
 • تاریخ تولد دوشنبه, 31 شهریور 1359
 • محل تولد قائم‌شهر

اطلاعات تکميلي

 • نام هنری مصطفی عالمی
 • تاریخ تولد پنج شنبه, 01 فروردين 1353
 • محل تولد دودانگه

اطلاعات تکميلي

 • نام هنری محمدرضا جعفری سارو
 • تاریخ تولد دوشنبه, 13 آذر 1340
 • محل تولد ساری

اطلاعات تکميلي

 • نام هنری احمد طاهر پور
 • تاریخ تولد چهارشنبه, 15 خرداد 1330
 • محل تولد بهشهر

اطلاعات تکميلي

 • نام هنری فرهود جلالی کندلوسی
 • تاریخ تولد یکشنبه, 16 آبان 1344
 • محل تولد کندلوس

اطلاعات تکميلي

 • نام هنری حنیف شهمیرزادی
 • تاریخ تولد دوشنبه, 22 ارديبهشت 1359
 • محل تولد قائم‌شهر

اطلاعات تکميلي

 • نام هنری حمزه محمدی
 • تاریخ تولد جمعه, 15 اسفند 1365
 • محل تولد جویبار

اطلاعات تکميلي

 • نام هنری جمیله محمدی
 • تاریخ تولد یکشنبه, 21 فروردين 1367
 • محل تولد جویبار

اطلاعات تکميلي

 • نام هنری نرگس محمدی
 • تاریخ تولد جمعه, 30 ارديبهشت 1362
 • محل تولد جویبار